Blog

Bizden haberler...

Çeviri işlemi gerçekleşirken geçen süreçte çevirinin kalitesi, uzman bir çevirmen tarafından ele alındığı ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı çevirinin işlem sürecinde geçtiği aşamalar çok daha fazla önem kazanır. Bu çeviri süreçleri ve tanımları bazı başlıklar altında toplanabilir.
Çeviri: Çevirmen tarafından gerçekleştirilen ana dilden istenilen dile yazılı ve sözlü olarak aktarım sürecidir. Hedef dil çevirmenin ana dilidir. Çevirisi gerçekleştirilmesi istenen yazının konusu çevirmenin alan uzmanlığı kapsamında olması gerekmektedir. 
Çeviri Ön okuması: Çevirmen tarafından yapılır. Gerçekleştirilen okuma ile kullanılan yazım programının oluşturabileceği otomatik yazım imla hatalarının düzeltilmesini içermektedir.
Çeviri Düzeltmesi: Çeviri için planlanan proje bütçelemesine göre, çevirmen tarafından yapılabildiği gibi, kaynak dil ve hedef dilin her ikisinde de alan uzmanı olan bir Çeviri Düzeltmeni tarafından da gerçekleştirilebilir.
Çeviri Denetlemesi: Çeviri gerçekleşecek kaynak dili bilmeyen ancak çeviri anadili hedef dil olan bir alan uzmanı çeviri denetmeni tarafından yapılır. Denetlemede, çeviri metni önce kaynak metinden bağımsız olarak okunur, ardından karşılaştırmalı okuma yapılır.
Çeviri Son Okuması: Çeviri işleri için kullanılan "Proofreading", "prova okuması" veya yanlış bir adlandırma olarak "kontrol okuma" şeklinde yerleşmiş işlemdir. Görsel tasarım uzmanları tarafından yapılır.
Çeviri Kalite güvencesi: Proje yöneticisi tarafından yapılır. Çeviri metninde dilsel kalite, yerel öznitelikler, metrik dönüşümler, belirlenmiş biçim şablonuna uygunluk gibi ögelerin çeviriyle hitap edilen kitleye (hedef kitleye) aktarımında tam ve eksiksiz olmasının sağlanmasını içerir. Proje yöneticisi, ayrıca, çevirideki olası hataların sınıflandırılması ve ölçülebilmesi için bir puantaj sistemi üzerinden değerlendirme yapar. Erişilebilirlik, dikkat, doğruluk, dakiklik gibi noktalarda çevirmen, düzeltmen ve denetmenin başarım değerlendirmesini yapar ve kayıt altına alır.
Çeviri iç içe geçmiş bu süreçlerin ardından ortaya çıkartılarak, çeviri metninin kusursuz son hali ile bizlere ulaşmaktadır. Tüm metindeki çeviriler birebir kelime odaklı yapılmakla beraber, bir kelimenin derin anlam açıklaması şeklinde de yapılabilmektedir.
Metin çevirisi tamamlanıp, metin okuyucularıyla buluştuğunda çevrilen metinin o dilde anlaşılması için çevirmen yorum ve eklemelerde de bulunabilmektedir. Gerekli yorumlamaları yapabilmek için de çevirmenin çeviri yapılan dile hâkim olması gerekir ki olayların ilişki ve anlamlandırmalarını doğru bir şekilde çeviri çalışmasında ortaya koyabilsin. Örneğin Türkçe ’den İngilizceye çeviri yapmak isteyen bir çevirmen ibrik kelimesini ibrik olarak arattığında birçok sözlükte bulamayacaktır. Kelimenin Türkçe dilindeki kullanımının kendi dilinde ne anlamda kullanıldığını anlamlandırabilmeli ve yorumlayabilmelidir. Bunun için de Türk Dili ve Kültürü’nü çok iyi bilmeli ve ibriğin sıvı taşıyan bir nesne olduğunu, genelde su taşımak için kullanıldığını bilmesi gerekir. Bu nedenle çevirmenlerin çeviri yaptıkları dile hâkim olmalarının yanı sıra dilin, kültürel, tarihsel ve etnografik yapısı hakkında da bilgisi olması gerekir.
 

  • Paylaş :

Lütfen yorum yazınız

Yorumunuzu hemen gönderebilirsiniz.

yellow-triangel sky-triangel