Blog

Bizden haberler...
Çeviri Tercüme Üzerine Tarihi Anekdotlar

Farklı dillere ait metinlerin, yazıların ve söylemlerin bir başka dildeki karşılığının bulunup, istenilen dilin özellikleri tam kapsamlı bir şekilde dikkate alınarak o dilin söylemlerine göre değiştirilmesini çeviri olarak adlandırabiliriz. Çeviri ve tercüme kelimelerinin bu sebepten anlamda açıklayıcı tam bir karşılığının bulunması çeviri ve tercüme kelimelerinin anlamlarına net olarak bir kesinlik kazandırmamaktadır. Çeviri ve tercüme işlerinizde çeviri gerçekleştirilmesi istenilen dil kaynak dil, çeviri yapılacak dil erek dil olarak adlandırılır. Çeviri aynı zamanda ‘tercüme’ olarak adlandırıldığı gibi dönem içerisinde işlerin özelliklerine göre anlam farklılıklarını ortaya çıkartabilir. Çeviri ve tercüme işlerini gerçekleştiren ve tüm bu farklı diller arasındaki farklılıkları açığa çıkartan kişi ‘çevirmen’ ya da ‘mütercim’ olarak adlandırılır.
Çeviri ve diğer adıyla tercüme işlerinin tarihinin ilk uygarlıklara kadar dayandığı bilinmektedir. İnsanoğlunun dili konuşma anlamında kullanmaya başlamasıyla birlikte coğrafi ve bölgesel farklılıkların özelliklerine göre dillendirdiği konuşma arzusu farklı dil yapılarını ortaya çıkartmıştır.
Bu anlamda ortaya çıkan dillerin kendi içerisinde oluşturmaya başladığı yapılaşmalar sonucunda bugün Birleşmiş Milletlerin dil analizlerine göre 8000 kadar konuşulmakta olan farklı dilin dünya üzerinde halen kullanılmakta olduğunu açıklamaktadır.
İlk yazıtların ortaya çıktığı Sümer uygarlığına ait tabletlerde birden çok farklı dilin kullanıldığı gözlenmiştir. Özellikle birçok topluluğu ilgilendiren anlaşma metinlerinde, toplulukların her birinin dilinde anlaşma metninin çeviri sonucunun tabletlere işlendiği gözlenmiştir. Uygarlıklar geliştikçe çeviri ve tercüme bir ihtiyaç olmaktan çıkmış adeta topluluklar arası uzlaşma ve çalışmaların getirdiği bir zorunluluk halini almıştır.
Günümüz topluluklarında çeviri ve tercüme çalışmaları yaşantımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır.
Çeviri ve tercüme çalışmaları ile farklı ülkelerden ilgili, ilgisiz tüm haberleri,  teknoloji ve dünyadaki tüm gelişmeleri takip etme fırsatımız son derece kolay bir şekilde önümüze sunulmaktadır.
Çeviri ve tercüme kullanımının bu kadar geniş alanlara ulaşmalarından önce dil kullanımın sınırlar içerisinde kaldığı Rönesans ve Reform hareketlerinden başlayarak coğrafi keşiflerle birlikte çeviri ve tercüme çalışmaları sanat akımlarının da farklı ülkelerin sanat anlayışlarını kendi ülkelerine kazandırmak ve aktarma içinde kullanılmıştır. Sanat alanlarındaki gelişmelerin tüm dünya ülkeleri ile paylaşılması adına çevirmen ve tercümanların değeri her geçen dönemde artarak katlanmaya devam etmiştir.
 

  • Paylaş :

Lütfen yorum yazınız

Yorumunuzu hemen gönderebilirsiniz.

yellow-triangel sky-triangel